1_op
2_op
3_op
4_op
5_op
6_op
7_op
8_op
9_op
10_op
11_op
12_op
13_op
14_op
15_op
16_op
17_op
18_op

Mii咖啡厅

Mii Café现已在Mii栋楼大堂开业。在这里,我们通过提供从泰国当地精选的最好的阿拉比卡咖啡来提升客户体验。除了咖啡和饮料外,Mii Café 每天还提供开甜点菜单、新鲜面包和高级自制面包。您可以在花园和鲜花环绕的露台内外您最喜欢的座位上享用您最喜欢的咖啡,或者将您最喜欢的饮料带到舒适的客房内享用。

营业时间 每天早上 7:00 至晚上 6:00

联系方式打电话

3 Srinakarin Road Soi Suphaphong 3 Yaek 5-2 Nong bon, Pravet Bangkok 10250

©2016 MII HOTEL. ALL RIGHTS RESERVED. TERMS & CONDITIONS